ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Tο Ινστιτούτο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Αθηνών παρέχει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε ιατρούς, επιστήμονες υγείας και ομοιοπαθητικούς βάσει του προγράμματος της γενικής και θεματικής επιμόρφωσης στην ομοιοπαθητική, το οποίο πραγματοποιείται στην έδρα επιμόρφωσης ιατρών του επιστημονικού ερευνητικού κλινικού Ινστιτούτου του M.F.Vladimirsky (MONIKI) της επαρχίας της  Μόσχας, της  Ακαδημίας Επιστημών της Ρωσίας.

Οι σπουδές γίνονται με τη συμμετοχή και διδασκαλία κλινικών ιατρών που είναι έμπειροι επαγγελματίες στην εφαρμογή της ομοιοπαθητικής θεραπείας. Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα εξασφαλίζει την απόκτηση πολλών καινοτόμων γνώσεων στο πεδίο της ομοιοπαθητικής αλλά και τη δυνατότητα να διευρύνετε τους ορίζοντες σας στην ιατρική, να ανεβάσετε τη θεραπευτική σας τέχνη σε υψηλότερο επίπεδο αλλά και να τελειοποιήσετε την κλινική σας σκέψη.

Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, «Η βάση της Ομοιοπαθητικής Θεραπείας» (υπολογίζεται σε 216 ώρες ) πραγματοποιείται σε 2 στάδια:

 • Στο 1ο στάδιο οι σπουδαστές μαθαίνουν μερικές από τις βασικές μεθόδους ομοιοπαθητικής θεραπείας – στοιχειακή αντιμιασματική  και νοσώδη θεραπεία (σε γενική μορφή)-, και τη  συμπληρωματική μέθοδο θεραπείας. Στο πρακτικό μέρος των σπουδών οι σπουδαστές μαθαίνουν όχι μόνο να επιλέγουν το ομοιοπαθητικό φαρμακευτικό μέσο αλλά και να υπολογίζουν το κατάλληλο μέγεθος της δυναμοποίησης και να κάνουν πρόγνωση  της αλλαγής των συμπτωμάτων μετά τη λήψη του φαρμάκου.
 • Στο 2ο στάδιο οι  σπουδαστές μαθαίνουν την ιδιοσυστατική θεραπεία και την ιδιοσυστατική αντιμιασματική θεραπεία.

Ο σπουδαστής που έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών είναι ικανός:

α) όχι μόνο  να βρίσκει το όμοιο φάρμακο και την κατάλληλη δυναμοποίηση αλλά και να επιβεβαιώνει την ορθότητα της επιλογής του  με αντικειμενικές μεθόδους εξετάσεων.

β) να κάνει πρόγνωση της αλλαγής των συμπτωμάτων και των φυσιολογικών παραμέτρων κατά τη διάρκεια της δράσης φαρμάκων.

γ) αν για τη θεραπεία είναι απαραίτητα περισσότερα του ενός φαρμακευτικά μέσα,να βρίσκει το επόμενο φάρμακο, δηλ. να προσδιορίζει ποια από τα συμπτώματα που εμφανίζονται δείχνουν  την ολοκλήρωση της δράσης του  1ου φαρμάκου και την ανάγκη χορήγησης του 2ου.

Εκτός από το παραπάνω πρόγραμμα των 216 ωρών που προορίζεται για όσους σπουδάζουν την ομοιοπαθητική ως επιστημονικό σύστημα, στα πλαίσια της γενικής επιμόρφωσης προτείνονται ακόμα 2 προγράμματα (72 ωρών το καθένα) που βοηθάνε στην τελειοποίηση των αποκτηθέντων τεχνικών γνώσεων στην εργασία με το Repertory (ευρετηριολόγιο) και με τις ομοιοπαθητικές φαρμακολογίες (Materia Medica):

α) «Τα ευρετηριολόγια (repertories)  και η εργασία με αυτά»

β) «Ομοιοπαθητική Materia Medica»

Το Ινστιτούτο, με το έμπειρο επιστημονικό του προσωπικό, εξασφαλίζει την υποστήριξη των αποφοίτων του εκπαιδευτικού προγράμματος στην πρακτική επαγγελματική του δραστηριότητα, με  υψηλού επιπέδου προσωπική εποπτεία.

Επίσης, στους αρχάριους το Ινστιτούτο παρέχει εισαγωγικά μαθήματα, που αποτελούν τον προθάλαμο του παραπάνω πρωτοβάθμιου εκπαιδευτικού προγράμματος και προετοιμάζουν τους σπουδαστές για τη συμμετοχή τους στο βασικό  πρόγραμμα ομοιοπαθητικής εκπαίδευσης του Ινστιτούτου .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γενική επιμόρφωση –«Βάση της ομοιοπαθητικής θεραπείας» (216 ώρες)

1ο μέρος: Η ομοιοπαθητική θεραπεία ως ολοκληρωμένο σύστημα γνώσεων :

Θέματα:

 1. Η εδραίωση της ομοιοπαθητικής ως επιστήμης. Επιστημονικές φυσικές προϋποθέσεις για την εμφάνιση της ομοιοπαθητικής. «Εμπειρία του νέου κανόνα…» και «Εμπειρική Ιατρική» του S.Hahnemann. Κανόνας της ομοιότητας ως κλινική κατηγορία. «Όργανον» του S.Hahnemann. Θεωρία των χρόνιων μιασμάτων.
 2. Δρόμοι της ανάπτυξης της ομοιοπαθητικής
 3. Η ομοιοπαθητική θεωρία της εξέλιξης της παθολογικής εξεργασίας.
 4. Ομοιοπαθητική φαρμακολογία.
 5. Εφαρμοσμένες μέθοδοι. α) Ανάλυση κλινικής εικόνας του ασθενή. Διάκριση πρωτοπαθών παθολογικών και δευτεροπαθών αντιρροπιστικών συμπτωμάτων από την ανάλυση της αυθόρμητης ομιλίας και της στοχευμένης έρευνας. β) Είδη ομοιοπαθητικής θεραπείας: Βασική θεραπεία (ιδιοσυστατική θεραπεία, ιδιοσυστατική αντιμιασματική θεραπεία, νοσώδης θεραπεία, στοιχειακή αντιμιασματική θεραπεία). Συμπληρωματική θεραπεία (οξείες αρρώστιες, παροξυσμικές καταστάσεις και οξείες καταστάσεις) και Βοηθητικές θεραπείες (Ισοπαθητική θεραπεία, Ομοτοξικολογία, μέθοδος του Voll, βελονισμός κλπ.)

2ο μέρος: Μέθοδος εύρεσης του όμοιου φαρμακευτικού μέσου, προσδιορισμός του μεγέθους της δυναμοποίησης:

Θέματα:

 1. Σχήματα διερεύνησης ασθενούς. Ιδιαιτερότητες διερεύνησης και ανάλυσης της εκδηλούμενης κλινικής εικόνας στην εργασία με το Repertory του Kent και  το Repertory του S.Boger. Σύντομα και πλήρη σχήματα διερεύνησης. Μιασματική, Συνοπτική και Θεραπευτική μέθοδος ανάλυσης.
 2. Βασικές μέθοδοι της ανάλυσης της εκδηλούμενης κλινικής εικόνας: Μιασματική, Συνοπτική, Συνθετική και Θεραπευτική. Επιλογή συμπτωμάτων για ευρετηριολόγηση.
 3. Ευρετηριολόγηση. Δομή των ευρετηριολογίων (Kent, Boger). Τεχνική ευρετηριολόγησης: «τρίποδο του Hering», «Σταυρός του Αγ.Ανδρέα»,  «Σύμπτωμα –Κλειδί»,  «διπλή ευρετηριολόγηση».
 4. Υπολογισμός μεγέθους δυναμοποίησης. Μέθοδος του Nash. Προσδιορισμός του μεγέθους δυναμοποίησης με το Repertory Kent και Boger.

3o μέρος: Μέθοδοι ελέγχου της πορείας της θεραπείας και επανάληψη φαρμάκου.

Θέματα:

 1. Κανόνες ελέγχου. Ανάλυση της αλλαγής συμπτωμάτων. Συνθετική Materia Medica.
 2. Συνεδρία ελέγχου.
 3. Επαναλαμβανόμενη συνεδρία (follow-up).
 4. Επανάληψη φαρμάκου. Παροξυσμικό φάρμακο. Αντιμιασματικό φάρμακο, Ιδιοσυστατικό φάρμακο.

4o μέρος: Ομοιοπαθητική Materia Medica.

Θέματα:

 1. Παθοφυσιολογικές ιδιαιτερότητες της δράσης των ομοιοπαθητικών φαρμακευτικών ουσιών. Ιδιοσυστατικά φάρμακα. Βασικά στοιχειακά φάρμακα. Συστηματικά βοηθητικά φάρμακα. Φυτικά φάρμακα. Φυτικά φάρμακα ομάδας carcinosinum. Οργανοβοηθητικά φάρμακα.
 2. Θεραπευτικά μέσα που έχουν μόνο πρωτοπαθή δράση. Ισοπαθητικά φάρμακα. Νοσώδη. Σαρκώδη (Οργανοπαρασκευάσματα). Συμπλεγματικά φάρμακα: κανόνες σύνθεσης συνταγής. Ιδιαιτερότητες της δράσης στον οργανισμό. Ομοτοξικολογικά σκευάσματα.
 3. Αλλαγές των φυσιολογικών παραμέτρων στη δράση των ομοιοπαθητικών φαρμάκων. Πρωτοπαθής και δευτεροπαθής δράση φαρμάκων. «Τα σημεία της δράσης των ομοιοπαθητικών φαρμάκων» W.Burt.
 4. Χαρακτηριστικά δράσης των αντιμιασματικών ομάδων των φαρμάκων.
 5. Χαρακτηριστικά δράσης βιοχημικών μέσων. Βιοχημικά μέσα του Schuessler. Φάρμακα για ιδιοσυστατική αντιμιασματική θεραπεία.
 6. Σπουδή της ομοιοπαθητικής φαρμακολογίας (Materia Medica).

5o μέρος: Η θέση της ομοιοπαθητικής μεταξύ των άλλων επιστημονικών κλάδων.

Θέματα:

 1. Η σύνδεση της ομοιοπαθητικής με τους θεμελιώδεις φυσικούς-επιστημονικούς κλάδους.
 2. Η θέση της ομοιοπαθητικής στο σύστημα της σύγχρονης ιατρικής. Ενδείξεις για παράλληλη αλλοπαθητική και ομοιοπαθητική αγωγή. Έλεγχος της ορθότητας της συστηθείσας αγωγής. Έλεγχος ποιότητας των ομοιοπαθητικών φαρμάκων. Έλεγχος της πορείας της ομοιοπαθητικής θεραπείας με αντικειμενικές εξεταστικές μεθόδους της αλλοπαθητικής ιατρικής.

Θεματική επιμόρφωση

«Ευρετηριολόγια και εργασία με αυτά» (72 ώρες)

 • Θέμα 1ο: Κύριοι κανόνες της δομής των ευρετηριολογίων. Εξέλιξη των ευρετηριολογίων.  Είδη: βασικά και συμπληρωματικά.
 • Θέμα  2ο:  Η φυσιολογία σαν βάση του οικοδομήματος των ευρετηριολογίων. Δομή των κύριων ευρετηριολογίων: Repertory J.T.Kent . Repertory S.Boger, Therapeutic pocket book von Boenninghausen του T.Allen. Δομή των συμπληρωματικών ευρετηριολογίων.
 • Θέμα 3ο: Τεχνική ευρετηριολόγησης από το Repertory του Kent. Τεχνική ευρετηριολόγησης από το Repertory του S.Boger.
 • Θέμα 4ο:  Τεχνικές ευρετηριολόγησης: α) πλήρης εκτενής  μέθοδος β) πλήρης αποκομμένη μέθοδος γ) τρίποδο του Hering δ) σταυρός του Αγ. Ανδρέα ε) με το «σύμπτωμα-κλειδί»  στ) διπλή μέθοδος  ζ) συνθετική μέθοδος.

Θεματική επιμόρφωση

«Κλινική Materia Medica» (72 ώρες)

 • Θέμα 1ο: Κανόνες οικοδόμησης. Ιδιαιτερότητες της χρήσης  στην κλινική πρακτική: “Homeopathic Materia Medica” W.Boericke, “Original material medica” von Boenninghausen , “A Synoptic Key of the Materia Medica” S.Boger,  “Εφαρμοσμένη Materia Medica” Clarke, “Materia Medica” Rekwek, “Physiological Materia Medica” W.Burt.  Προορισμός της κάθε φαρμακολογίας.
 • Θέμα 2ο: Είδη ομοιοπαθητικής Materia Medica: αναλυτική, συνθετική και συνοπτική.
 • Θέμα 3ο: Κλινικές Materia Medica: γενικές και επιμέρους.
 • Θέμα 4ο: Εκπαιδευτικές Materia Medica: γενικές και επιμέρους.
 • Θέμα 5ο: Μελέτη της κλινικής εικόνας της ασθένειας από την παθογένεση των θεραπευτικών ουσιών.
 • Θέμα 6ο: Μελέτη της παθογένεσης των θεραπευτικών ουσιών από την κλινική εικόνα της ασθένειας.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Στρ. Μακρυγιάννη 10, Νέο Ψυχικό  ΤΚ. 15451

Τηλέφωνο Επικοινωνίας – Πληροφορίες: 2107240764, 6978002905